Arhiva novosti

ponedeljak, 25.01.2016. godine

U skladu sa članom 12 Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine zatvorenih investicionih fondova, Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica, objavljuje podatke za 2015. godinu:
- godišnja vrijednost imovine ZIF Moneta a.d. iznosi EUR 11.714.323,45;
- godišnja vrijednost akcije ZIF Moneta a.d. iznosi EUR 0,0767315098.

ponedeljak, 20.07.2015. godine

Saziv III (ponovljene) redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica (DOC)

Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini akcionara (PDF)

Objava u Dnevnim novinama, 20.07.2015. (PDF) i 21.07.2015. (PDF)

### Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u dodatni materijal u sjedištu Fonda, na adresi Trg Republike 13, Podgorica, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova ###

srijeda, 01.07.2015. godine
ponedeljak, 06.04.2015. godine

U skladu sa članom 12 Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine zatvorenih investicionih fondova, Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. – Podgorica, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica, objavljuje podatke za 2014. godinu:

- godišnja neto vrijednost imovine ZIF Moneta a.d. iznosi EUR 16.837.293,93;
- godišnja neto vrijednost akcije ZIF Moneta a.d. iznosi EUR 0,1101499394.

petak, 16.01.2015. godine

U skladu sa članom 12 Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine zatvorenih investicionih fondova, Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. – Podgorica, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica, objavljuje podatke za 2014. godinu:

- godišnja vrijednost imovine ZIF Moneta a.d. iznosi EUR 17.251.146,32;
- godišnja vrijednost akcije ZIF Moneta a.d. iznosi EUR 0,1128573707.

utorak, 06.05.2014. godine

U skladu sa članom 15 Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije, Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. – Podgorica (Društvo), koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije (Fond), objavljuje podatke za 2013. godinu:

- godišnja vrijednost imovine Fonda iznosi EUR 20.298.049,58;
- godišnja vrijednost akcije Fonda iznosi EUR 0,1327902774;

- godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi EUR 20.013.626,06;
- godišnja neto vrijednost akcije Fonda iznosi EUR 0,1309295726.

petak, 07.02.2014. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za januar 2014. godine iznosi EUR 19.502.254,54
- Mjesečna vrijednost akcije za januar 2014. godine iznosi EUR 0,1275841691
- Obračunata vrijednost akcije na dan 31.01.2014. godine iznosi EUR 0,1275825972

ponedeljak, 09.12.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za novembar 2013. godine iznosi EUR 20.244.326,62
- Mjesečna vrijednost akcije za novembar 2013. godine iznosi EUR 0,1324388206
- Obračunata vrijednost akcije na dan 29.11.2013. godine iznosi EUR 0,1324388044

ponedeljak, 09.09.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za avgust 2013. godine iznosi EUR 20.243.739,41
- Mjesečna vrijednost akcije za avgust 2013. godine iznosi EUR 0,1324349791
- Obračunata vrijednost akcije na dan 30.08.2013. godine iznosi EUR 0,1324349591

četvrtak, 08.08.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za jul 2013. godine iznosi EUR 20.244.029,21
- Mjesečna vrijednost akcije za jul 2013. godine iznosi EUR 0,1324368750
- Obračunata vrijednost akcije na dan 31.07.2013. godine iznosi EUR 0,1324350323

ponedeljak, 08.07.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za jun 2013. godine iznosi EUR 20.256.260,04
- Mjesečna vrijednost akcije za jun 2013. godine iznosi EUR 0,1325168893
- Obračunata vrijednost akcije na dan 28.06.2013. godine iznosi EUR 0,1324387189

utorak, 18.06.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za maj 2013. godine iznosi EUR 20.376.072,75
- Mjesečna vrijednost akcije za maj 2013. godine iznosi EUR 0,1333007066
- Obračunata vrijednost akcije na dan 31.05.2013. godine iznosi EUR 0,1328206250

srijeda, 15.05.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za april 2013. godine iznosi EUR 20.417.741,89
- Mjesečna vrijednost akcije za april 2013. godine iznosi EUR 0,1335733070
- Obračunata vrijednost akcije na dan 30.04.2013. godine iznosi EUR 0,1335901266

ponedeljak, 08.04.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za mart 2013. godine iznosi EUR 20.445.109,26
- Mjesečna vrijednost akcije za mart 2013. godine iznosi EUR 0,1337523449
- Obračunata vrijednost akcije na dan 29.03.2013. godine iznosi EUR 0,1335903542

utorak, 12.03.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za februar 2013. godine iznosi EUR 20.494.597,26
- Mjesečna vrijednost akcije za februar 2013. godine iznosi EUR 0,1340760965
- Obračunata vrijednost akcije na dan 28.02.2013. godine iznosi EUR 0,1341594321

utorak, 12.02.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za januar 2013. godine iznosi EUR 20.476.113,99
- Mjesečna vrijednost akcije za januar 2013. godine iznosi EUR 0,1339551786
- Obračunata vrijednost akcije na dan 31.01.2013. godine iznosi EUR 0,1340163199

ponedeljak, 14.01.2013. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za decembar 2012. godine iznosi EUR 20.482.184,52
- Mjesečna vrijednost akcije za decembar 2012. godine iznosi EUR 0,1339948921
- Obračunata vrijednost akcije na dan 31.12.2012. godine iznosi EUR 0,1340162935

ponedeljak, 10.12.2012. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za novembar 2012. godine iznosi EUR 20.479.109,03
- Mjesečna vrijednost akcije za novembar 2012. godine iznosi EUR 0,1339747722
- Obračunata vrijednost akcije na dan 30.11.2012. godine iznosi EUR 0,1339619394

utorak, 13.11.2012. godine
srijeda, 07.11.2012. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za oktobar 2012. godine iznosi EUR 20.483.966,32
- Mjesečna vrijednost akcije za oktobar 2012. godine iznosi EUR 0,1340065487
- Obračunata vrijednost akcije na dan 31.10.2012. godine iznosi EUR 0,1340085735

petak, 05.10.2012. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za septembar 2012. godine iznosi EUR 20.501.151,26
- Mjesečna vrijednost akcije za septembar 2012. godine iznosi EUR 0,1341189729

petak, 07.09.2012. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za avgust 2012. godine iznosi EUR 20.507.668,80
- Mjesečna vrijednost akcije za avgust 2012. godine iznosi EUR 0,1341616108

petak, 03.08.2012. godine

- Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u postupku transformacije za jul 2012. godine iznosi EUR 20.529.020,07
- Mjesečna vrijednost akcije za jul 2012. godine iznosi EUR 0,1343012913

nedelja, 25.12.2011. godine