Statusna dokumentacija

Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom "Moneta" (PDF)

Prospekt Otvorenog investicionog fonda "Moneta" (PDF)

Dokument sa ključnim informacijama za investitore Otvorenog investicionog fonda "Moneta" (PDF)