Osnovni podaci

Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. sa sjedištem u Podgorici, na adresi Trg nezavisnosti 13, je osnovano 21.05.2001. godine. Svrha Društva je osnivanje, organizovanje, upravljanje i rukovođenje investicionim fondovima.

Osnivači Društva za upravljanje bili su:

Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica je profesionalna multinacionalna kompanija koja upravlja istoimenim fondovima:

Misija Društva jeste aktivno upravljanje fondovima, ostvarivanje kapitalne dobiti kroz kratkoročne i dugoročne pozicije na tržištu kapitala uz minimalni prihvatljivi stepen rizika i kontinuirani rast vrijednosti imovine fondova.

Investitorima, vlasnicima akcija i investicionih jedinica u našim fondovima, nudimo: