Korisne veze

Podaci o akcijama - Montenegroberza
http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=14&stockId=117

10 najvećih vlasnika - Centralna Depozitarna Agencija
http://app.cda.me:81/CDA/Home/Data/165?reportViewer=pdf

DZU Moneta - Komisija za hartije od vrijednosti
http://www.scmn.me/index.php?sadrzaj=211

ZIF Moneta - Komisija za hartije od vrijednosti
http://www.scmn.me/index.php?sadrzaj=205

OIF Moneta - Komisija za hartije od vrijednosti
http://www.scmn.me/index.php?sadrzaj=201

Pretraga privrednih subjekata - Centralni registar privrednih subjekata
http://www.pretraga.crps.me:8083/

Notari - Notarska komora Crne Gore
http://notarskakomora.me/notari

Sudovi Crne Gore
http://sudovi.me/