Postupak izdavanja investicionih jedinica (udjela) u Otvorenom investicionom fondu "Moneta"

"Investicione jedinice Fonda se izdaju po cijeni koja se izračunava na način da se neto vrijednost imovine Fonda podijeli sa ukupnim brojem izdatih investicionih jedinica Fonda.
Investicione jedinice ne mogu se izdati prije nego što se u propisanom roku i na propisan način uplati neto iznos cijene po kojoj su investicione jedinice izdate."

Ukoliko želite da predate zahtjev za izdavanje investicionih jedinica (udjela), potrebno je da putem telefona ili elektronske pošte ugovorite termin dolaska.

Prilikom predaje zahtjeva potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

Fizička lica

Pravna lica

Pregled ulaznih naknada

Bruto iznos transakcije Visina naknade
do 1.000 EUR 20 EUR
od 1.000 do 100.000 EUR 2,00% od bruto iznosa
od 100.000 do 250.000 EUR 1,50% od bruto iznosa
250.000 EUR i više 0,80% od bruto iznosa