Kontakt

Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica

  Trg nezavisnosti 13, 81000 Podgorica, Crna Gora
  +382 20 229 735; 229 736
  +382 20 229 741
  info@moneta.me

 

Moneta @ Google Maps