Većinski osnivači DZU Moneta

"Crnogorska komercijalna banka" a.d. Podgorica

Vodeća banka na crnogorskom finansijskom tržištu. Osnovana je 1997. godine od strane 28 malih i srednjih preduzeća. Crnogorska komercijalna banka se, danas, nalazi 100% u vlasništvu OTP Banke.

Crnogorska komercijalna banka je apsolutni lider u svim bitnim segmentima poslovanja. Specifičnost bankarskih usluga, kvalitet ponude, ali i iniciranje potreba klijenata, su osnovne pretpostavke, dodatna odgovornost i permanentan izazov za Banku. Tako definisanu i jasnu viziju, strategiju i koncept poslovanja Crnogorske komercijalne banke prepoznali su i klijenti Banke, preko 300.000 građana i kompanija u Crnoj Gori.

Crnogorska komercijalna banka, banka uvijek jasne vizije i savremenog pristupa poslovanju, unapređuje, razvija i kreira sve segmente bankarskog poslovanja u Crnoj Gori. Vlasnik Crnogorske komercijalne banke, mađarska OTP banka, jedan od lidera regiona centralne, istočne i jugoistočne Evrope, svoj uspjeh gradi na tri stuba OTP vizije: stručnosti kadra, poznavanju lokalnih i regionalnih tržišta i izgradnji posebnih odnosa sa klijentima. Upravo tako definisana vizija OTP-a, bankarske grupacije koja trenutno posluje sa preko 11 miliona klijenata u 9 zemalja, sa oko 33 hiljade zaposlenih i preko 1500 filijala, jača i poziciju Crnogorske komercijalne banke na crnogorskom tržištu, a Crnogorskoj komercijalnoj banci obezbjeđuje siguran dalji rast i razvoj.

www.ckb.me

Sivent, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana

Sivent je osnovana na početku procesa privatizacije u Sloveniji, i postala je jedna od najvećih, privatnih, ne-bankarskih menadžment kompanija. Sivent je specijalizovana na polju različitih vrsta ulaganja i upravljanja rizičnim kapitalom i uključuje: menadžment preduzeća, restruktuiranje preduzeća, reorganizacija preduzeća, start-up business i povezivanje preduzeća.

Siventov cilj je da vlasnicima, optimizacijom rizika, omogućiti što veći prinos na uloženi kapital. Sivent je veoma otvorena kompanija za poslovne aktivnosti ili za bilo koju vrstu investicionog partnerstva.

www.sivent.si