Postupak otkupa investicionih jedinica u Otvorenom investicionom fondu "Moneta"

Ukoliko želite da predate zahtjev za otkup investicionih jedinica, molimo da u cilju efikasnije obrade Vašeg zahtjeva, putem telefona  ili elektronske pošte  provjerite stanje investicionih jedinica i najavite dolazak.

Prilikom predaje zahtjeva potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

Fizička lica

Pravna lica

Vrijeme prijema zahtjeva

Vlasnici investicionih jedinica mogu predati zahtjev za otkup investicionih jedinica svakog radnog dana u vremenu od 10 do 13 časova u sjedištu Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica, na adresi Trg nezavisnosti 13, Podgorica.

Pregled izlaznih naknada

Bruto iznos transakcije Visina naknade
do 1.000 EUR 15 EUR
od 1.000 do 100.000 EUR 1,50% od bruto iznosa
od 100.000 do 250.000 EUR 1,20% od bruto iznosa
250.000 EUR i više 1,00% od bruto iznosa

Prosječno stanje neto vrijednosti imovine Fonda i neto vrijednosti investicione jedinice za period

Period Neto vrijednost imovine Neto vrijednost investicione jedinice
29.06.2012-26.10.2012 8.392.448,65 0,05490358
27.10.2012-23.02.2013 7.974.486,39 0,06105319
24.02.2013-23.06.2013 7.244.610,24 0,06069257
24.06.2013-21.10.2013 6.653.219,45 0,05950081
22.10.2013-18.02.2014 5.956.569,21 0,06284912
19.02.2014-18.06.2014 5.517.602,44 0,06392267